+kostol.czweb.org

Kostol (lat. castellum - hrad, pevnosť) je sakrálna stavba, ktorá slúži kresťanom pre modlitby a slúženie sv. omší (Novozákonná obeta)
Rímskokatolícke kánonické právo pod označením kostol rozumie posvätnú budovu, určenú na božský kult,
do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult
Katolícky katechizmusREKLAMA