Kostol (lat. castellum - hrad, pevnosť) je sakrálna stavba, ktorá slúži kresťanom pre modlitby a slúženie sv. omší (Novozákonná obeta)
Rímskokatolícke kánonické právo pod označením kostol rozumie posvätnú budovu, určenú na božský kult,
do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult
Na stiahnutie:

Základný katechizmus pdf (zip)
Základný katechizmus pdf

Youcat - Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých (2011) pdf (zip)


CASTI CONNUBII - Enciklika o kresťanskom manželstve, Pius XI. doc v češtine
Archív (staršie dokumenty):

Malý Katechizmus pre katolícke dietky (1934) pdf (zip)


Tridentský katechizmus pdf v češtine (zip)
(Jedná sa o katolícky katechizmus pochádzajúci zo 16. storočia.
Tu je konkrétne kópia jeho výtlačku z roku 1867 v češtine.)


von
kostol.czweb.org
Katolícky katechizmusREKLAMA